13 Ağustos 2012 Pazartesi

okula başlaMAMA raporu !!


Sağlık Bakanlığı, 66+ çocukları okula geç başlatma için (kamuda çalışan) çocuk hekimlerinin rapor verebileceğini belirtmiş.  
Rapor alma konusundaki görüşlerimi bir önceki postta görebilirsiniz. kısaca aktarayım:

Gelişimsel bozukluğu ya da tanılanmış başka gelişim gecikmesi ya da zihinsel geriliği olan çocukların ihtiyaçları neyse, doktorları zaten yol gösterecektir.

Tanısal olarak bu özelliklerde olmayan çocuklara ve gelişimi yolunda giden çocuklara rapor vermekle bu konunun çözülmesi zor; 
çocuklara okul yükünü nasıl uyduracaklarını, müfredatı gelişimlerine göre nasıl ayarlayacaklarını MEB yetkililerinin bir an evvel açıklaması gerekir.
Çocukların aslında büyük çoğunluğunun gelişiminin mevcut 1inci sınıf akademik/sosyal yükünü taşıyacak düzeyde tamamlanmamış olması gerçeğini MEB görmüyor. 
Çocukların gelişim düzeyini gözönüne alarak, ihtiyaçlarına göre olan eğitim düzenlemesinin nasıl yapılacağı hakkındaki görüşünü ya da ne yapacağını henüz bilmiyoruz.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
BASIN AÇIKLAMASI
27/08/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 15 inci maddesinin “İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veyakayıtları bir yıl ertelenebilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Anılan hüküm uyarınca, bedenen veya zihnen yeterli gelişimi tamamlamamış olan 66 ay ve üzeri çocuklara kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen tıbbitanılı rapor üzerine İlkokul kayıtları bir yıl ertelenebilmektedir.
Bu bağlamda; Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, "ilkokul için bedeni veya zihni gelişimi yeterli olmadığı düşünülen 66 ay ve üzeri çocuklara verilecektıbbi tanılı raporun, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenmesi uygun görülmüştür".
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları yapacakları muayene ve değerlendirme neticesinde rapor düzenleyecektir. Ancak ihtiyaç duyulması halinde, gerekli tetkikler ve konsültasyonlar yapılmak suretiyle ilgili hekim tarafından tek hekim raporu tamamlanacaktır. Bu rapor, kamu ve üniversiteye bağlı sağlık kurumlarında görev yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenebilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder