27 Ekim 2012 Cumartesi

çocuk psikiyatrisini seçerken


9.9.2012
Yaz başında gerçekleştirdiğimiz ‘çocuk ve ergen psikiyatrisi tıpta uzmanlık dalı seçimini neler etkilemektedir?’ anket sonuçları dökümünü grup üyelerinin dikkatine sunuyorum.
Öncelikle vakit ayırıp anketi dolduranlara kendim ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Hem zahmetiniz, hem de güveniniz ve verdiğiniz değer için...
Verilerden büyük ve nihai sonuçlar çıkartmaktan ziyade alanlarımıza küçük bir ışık tutmasını amaçlamıştım. Yıllardır gerek (emekli öğretim üyesi olduğum) Marmara Tıp’taki asistan arkadaşlarımdan, gerek başka fakültelerde olup dostça ilişkiler içinde olduğum diğer asistan doktorlardan aldığım ışığa küçük bir karşılık olarak.
ÇEP grubundaki katılımdan elde edilen veriler bir anket için oldukça yüksek geridönüş içermekte; fikir vericiliğinin de o ölçüde olduğunu düşünebiliriz.

Dr Ayşegül S Güler ile beraber yürüttüğümüz, Dr Berk Murat Ergün’ün desteğini aldığımız bu çalışmayı henüz yorumlamamış durumdayız. Ham bilgiler üzerine sizin görüşleriniz ile verilerin anlam kazanabileceğini düşünüyoruz. Aynı anketi daha düşük bir katılımla psikiyatri grubunda da gerçekleştirdik. Orada da benzer bir fikir alışverişi doğacağını tahmin ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Dr Y Yazgan


Anket, sosyodemografik bilgilerin sorulduğu “genel bilgiler” bölümü ve ÇEP alanını tercih etmenizde etkili olan faktörlerin sorulduğu bölümden oluşmaktadır.
426 çocukpsikiyatrisi yahoogroups üyesinden anketi dolduran katılımcıların sayısı 162’dir. 162 katılımcının hepsi anketin ilk bölümünü doldurmuştur. İkinci bölümü tamamlayan katılımcı sayısı 145’tir.
Demografik bilgiler:
                  Cinsiyet dağılımı:
Kadın: %61
Erkek: %39
                  Kardeş:
                                    Var: %97
                                    Yok: %3
                  Kiminle yaşıyor:
                                    Anne-baba ile: %8
                                    Kardeş ile: %0.6
                                    Arkadaş ile: %4
                                    Eş ile: %65
                                    Yalnız: %23
                  Çocuğu var mı?
                                    Evet: %45
                                    Hayır: %55
                  Doğum yeri:
Akdeniz bölgesi: %13.6
İç Anadolu bölgesi: %13
Ankara: %11.7
İstanbul: %10.5
Diğer bölgeler:  <%10
                  İlköğretim ve lise yıllarının geçtiği yerler:
İstanbul: %15.4
Akdeniz bölgesi: %14.2
İç Anadolu bölgesi: %11.1
Ankara: %10.5
Diğerleri: <%10
                  Annesinin mesleği:
                                    Çalışmadı: %47
                                    Kamuda profesyonel memur: % 37
                                    Diğerleri: <10 o:p="o:p">
                  Babasının mesleği:
                                    Kamuda profesyonel memur: %52
                                    Özel sektörde iş sahibi: %15
                                    Diğerleri: < %10
                  Ailesinin sosyoekonomik düzeyi:
                                    Orta: %67
                                    Yüksek: %29
                                    Diğerleri: < %5
                  Okuduğu lise:
                                    Anadolu lisesi: %36
                                    Düz lise: %34
                                    Fen lisesi: %15
                  Lisede başarı düzeyi:
                                    Çok iyi: %71
                                    İyi: %25
                  Tıp fakültesinde okuma tercihi:
                                    Planlı ve kararlı: %64
                                    Diğer fen-matematik alanı tercihleri ile birlikte: %36
                  Okuduğu tıp fakültesi nerede?
                                    İstanbul: %30
                                    Ankara: %27
                                    İzmir: %14
                                    Diğerleri: < %10
                  Okuduğu tıp fakültesinin eğitim dili:
                                    Türkçe: %83
                                    İngilizce: %17
                  Uzmanlık eğitimi alacağı alana ne zaman karar verdi?
                                    İntörnken: %27
                                    Klinik derslerin olduğu dönemde: %25
                                    Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra: %25
                                    Diğerleri: < %10
                  Tıp fakültesindeyken çocuk psikiyatrisi ile temas:
                                    Staj (evet: %57, hayır: %43)
                                    Ziyaret (evet: %62, hayır: %38)
                  Tıp fakültesindeyken herhangi bir sosyal yardım faaliyetine katıldı mı?
                                    Evet: %26
                                    Hayır: %74
                  Tıbbın hangi yönünü önemli buluyor?
                                    Bilimsel araştırma: %21
                                    Tanı ve tedavi (klinik beceriler): %47
                                    Hastalarla ilişki (klinik beceriler): %30
                                    Bilmiyorum: %2
                  Tıp fakültesinde başarı düzeyi:
                                    Çok iyi: %27
                                    İyi: %57
                                    Fena değil: %16
                  Tıp fakültesinden mezun olduğu yıl:
                                    2006-2010: %35
                                    2001-2005: %32
                                    2000’den önce: %27
                                    2010’dan sonra: < %10
                  Şimdiye kadar kaç kere TUS’a girdi?
                                    Bir kere: %39
                                    İki kere: %30
                                    Üç kere: %14
                                    Diğerleri: < %10
                  ÇEP’i kazanmayı hedefleyerek kaç kere TUS’a girdi?
                                    Bir kere: %63
                                    İki kere: %20
                                    Diğerleri: < %10
                  Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra:
Başka bir çalışma dönemi olmadan (hemen TUS’u kazanıp) ÇEP eğitimine başlayanlar: %52
Bir süre pratisyen hekim olarak çalışıp, sonra (TUS’u kazanıp), ÇEP eğitimine başlayanlar: %33
                  ÇEP eğitimine başlamadan önce kazandığı uzmanlık dalı:
                                    Dahili bir branş: %17
                                    Cerrahi bir branş: %3
                                    Daha önce başka uzmanlık dalı kazanmayanlar: %80
                  ÇEP olmasaydı hangi uzmanlık dalını tercih ederdi?
                                    Psikiyatri: %41
                                    Pediatri, dahiliye, kardiyoloji: %17
                                    Dermatoloji, FTR: %16
                                    Acil tıp, anesteziyoloji: yok
                                    Diğerleri: < %10
                  Anketi dolduranın şu andaki durumu:
                                    Asistan: %41
                                    Uzman: %59
İlgi Alanları:
                  Evinde beslediği hayvan var mı?
                                    Evet: %23
                                    Hayır: %77
                  Kitap okumayı seviyor mu?
                                    Evet: %79
                                    Kısmen: %18
                                    Hayır: %3
                  Roman/hikaye okumayı sever mi?
                                    Evet: %86
                                    Hayır: %14
                  Hangi tür kitapları okumaktan hoşlanır?
                                    Roman: %78
                                    Bilim: %49
                                    Tarih: %40
                                    Biyografi: %39
                                    Mizah: %36
                                    Felsefe: %33
                                    Din-mitoloji: %30
                                    Diğerleri (şiir ve çizgi roman): < %20
                  Aktif spor:
                                    Evet: %33
                                    Hayır: %67
                  Müzik aleti çalıyor mu?
                                    Evet: %21
                                    Hayır: %79
                  Resim/grafik/karikatür:
                                    Evet: %15
                                    Hayır: %85
                  Oyunculuk/dans:
                                    Evet: %23
                                    Hayır: %77
                  Koleksiyon:
                                    Evet: %35
                                    Hayır: %65
Uzmanlık alanını seçmesinde etkili olan faktörler
(Puanlama 1-5 arasında, hiç’ten çok’a doğru idi. Aşağıda yalnızca 3’ün üzerindeki puanlamalar yer almaktadır)
                  Bilimsel merak uyandırıcı olması (%53’ün seçiminde etkili olmuş)
                  Sosyal bilimlerle temas kurabilme imkânı (%60’ın seçiminde etkili olmuş)
                  Psikiyatrinin birçok alanla ilişkili olması (%69’un seçiminde etkili olmuş)
                  İnsanı bir bütün olarak anlayabilme imkânının olması (%81’in seçiminde etkili olmuş)
                  Psikiyatriye özgü kavram ve terminoloji dili (%33’ün seçiminde etkili olmuş)
Kişinin kendisinde veya yakınlarında psikiyatrik bir bozukluk olması (%6’nın seçiminde etkili olmuş)
Kişinin kendisinde veya yakınlarında psikolojik problemlerin olması (%8’in seçiminde etkili olmuş)
Hastalarla ve aileleriyle kurulan ilişkinin kişinin kendini tanımasına ve geliştirmesine yardım edebilecek olması (%51’in seçiminde etkili olmuş)
Psikiyatrlardan oluşan bir arkadaş çevresinin olması (%6’nın seçiminde etkili olmuş)
Psikiyatride sosyal konuların ve insan ilişkilerinin önemli olması (%70’in seçiminde etkili olmuş)
Hastalarla ve ailelerle kurulan duygusal bağın yoğunluğu ve kalitesinin yüksek olması (%38’in seçiminde etkili olmuş)
Öykülerin ve anlamların teknolojik tespitlerden daha önemli olması (%43’ün seçiminde etkili olmuş)
Psikoterapiyi öğrenme ve uygulama imkânının olması (%56’nın seçiminde etkili olmuş)
Hastalarla uzunlamasına ilişki kurma imkânının olması (%43’ün seçiminde etkili olmuş)
Tıp fakültesinde öğrenciyken çocuk psikiyatrisi polikliniğinde bulunma, hasta görme (%33’ün seçiminde etkili olmuş)
Tıp fakültesinde genel psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi eğitim programının kalitesi (%42’nin seçiminde etkili olmuş)
Psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi hocalarının ders anlatma tarzı ve kişilik özellikleri (%43’ün seçiminde etkili olmuş)
Psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi derslerinin konuları (%60’ın seçiminde etkili olmuş)
Psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi asistanları ile yakın ilişki kurma (%28’in seçiminde etkili olmuş)
Uzman olduktan sonra kolay iş bulma imkânı (%53’ün seçiminde etkili olmuş)
Maaş/gelir düzeyi (%26’nın seçiminde etkili olmuş)
Uzman olduktan sonra farklı çalışma seçeneklerinin olması (%52’nin seçiminde etkili olmuş)
Akranların psikiyatri ile ilgili olumsuz düşünceleri (%2’nin seçiminde etkili olmuş)
Akranların psikiyatri ile ilgili olumlu düşünceleri (%9’un seçiminde etkili olmuş)
Okunulan tıp fakültesinde psikiyatrinin konumu, psikiyatriye bakışın olumsuz olması (%0.7’nin seçiminde etkili olmuş)
Okunulan tıp fakültesinde psikiyatrinin konumu, psikiyatriye bakışın olumlu olması (%26’nın seçiminde etkili olmuş)
Toplumda psikiyatrlara bakışın olumsuz olması (%2’nin seçiminde etkili olmuş)
Toplumda psikiyatrlara bakışın olumlu olması (%5’in seçiminde etkili olmuş)
Aile ve arkadaşlar arasında psikiyatriye bakışın olumsuz olması (%3’ün seçiminde etkili olmuş)
Aile ve arkadaşlar arasında psikiyatriye bakışın olumlu olması (%12’nin seçiminde etkili olmuş)
Zihinsel ve ruhsal bozuklukları olan insanların toplumda etiketlenmesi (%25’in seçiminde etkili olmuş)
Uzmanlık eğitimi için seçilen üniversite veya çocuk psikiyatrisi anabilim dalının prestijli olması (%50’nin seçiminde etkili olmuş)
Çocuk psikiyatrisinin gelişmekte olan bir alan olması (%83’ün seçiminde etkili olmuş)
Nörogelişimsel ve ruhsal bozuklukların biyolojik temelini ve tedavilerini araştıran çalışmalarda ilerlemelerin olması  (%67’nin seçiminde etkili olmuş)
Psikiyatriye zemin oluşturan nörobilim alanındaki gelişmelerin hızı (%57’nin seçiminde etkili olmuş)
Bilimsel araştırmaya açıklık ve araştırılacak konu ve yöntemlerin çeşitliliği (%60’ın seçiminde etkili olmuş)
Psikiyatride kanıta dayalı bilgi düzeyi (%29’un seçiminde etkili olmuş)
Gelişimsel ve ruhsal bozuklukları tedavi etmenin gelecekte kazanacağı önem (%73’ün seçiminde etkili olmuş)
Terapi yaklaşımlarının çokluğu (%49’un seçiminde etkili olmuş)
Bu alanda çalışan doktorun hayat kalitesi (%55’in seçiminde etkili olmuş)
İlginç hastalar ve hastalıklar (%61’in seçiminde etkili olmuş)
Başka bazı dallara kıyasla, özel muayenehanede çalışabilme imkânı (%57’nin seçiminde etkili olmuş)
Akademik bir pozisyona ilerleme imkânı (%66’nın seçiminde etkili olmuş)
Puanının yüksek olması (%33’ün seçiminde etkili olmuş)
Çocukları sevmek (%73’ün seçiminde etkili olmuş)
Cerrahi bir branş olmaması (%55’in seçiminde etkili olmuş)
Nöbet sayısı yoğun olan bir branş olmaması (%69’un seçiminde etkili olmuş)
Çocuk psikiyatrisi pratiğinde hastaların istemeden zarar görme ihtimali ne kadar? (%27 çocukların istemeden zarar görme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor)
Yanlış uygulama ve hastaların zarar görme riskleri ile ilgili düşünceler ÇEP seçimini nasıl etkiledi? (%37’nin seçiminde etkili olmuş)
444 konusunda yazıp çizmiş olduklarımdan


'Alkış tutanlar en çok telaşlanması gerekenler'

Eğitim sistemi değişti, okul çağında çocuğu olanların uykusu kaçtı. 4+4+4, okula 66 aylık başlamak, müfredatın değişmesi... Çocuklar nasıl etkilenecek? Yeni sistem nasıl uygulanacak? Çocuklara etkisi ne olacak? (Milliyet Gazetesi, Miraç Zeynep Özkartal'ın röportajından...)

Yazının devamını okumak için tıklayınız:

http://www.milliyet.com.tr/-alkis-tutanlar-en-cok-telaslanmasi-gerekenler-/pazar/haberdetay/02.09.2012/1589808/default.htmBeyin Gelişimi ve Davranış Olgunluğu

66 ay ve üstündeki çocuklar için düzenlenen 1inci sınıf müfredat içeriği ‘anasınıfı’ özelliklerinde ise, beyin/davranış gelişimleri buna elverebilir. Bu iyi haber. Peki, o zaman sınıfın adı neden 1inci sınıf? Içerik okulöncesi ama öğretmen okulöncesi öğretmeni değil?

Yazının devamını okumak için tıklayınız:
http://yankiyazgan.blogspot.com/2012/08/beyin-gelisimi-ve-davrans-olgunlugu.html

 
Bir kez daha eğitim ve çocuklar

Çocukların hak ettikleri eğitimi almalarını sağlayacak sahici düzenlemeler yerine eğreti yaklaşımlar getiren milli eğitim yetkililerinin başlangıcı geciktirmek isteyen ailelerin gelişimlerinin geri olduğunu belirten sağlık kurulu raporu alınması ‘önerisi’ neden yanlış?

Yazının devamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız:
http://www.yankiyazgan.com/admin/anmviewer.asp?a=940&z=3


Okula başlama yaşı karmaşası: MEB topu doktorlara atmasın

Doktorların eğitimdeki karmaşa ve rapor aldırtma yoluyla meseleyi sağlık sistemine havale etme durumu hakkındaki görüşünü özetleyen bir bildiri yayımlandı. Çocukların hak ettikleri eğitimi almalarını sağlayacak sahici düzenlemeler yerine gecekondu yaklaşımlar getiren milli eğitim yetkililerinin kendi sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri nasıl sağlanır?

Yazının devamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız:
http://www.yankiyazgan.com/admin/anmviewer.asp?a=940&z=3

4X4 bir eğitim için uyarılar

Ben de bir öğretmen ya da eğitim bilimci değilim; tıp fakültesi öğretim üyeliği küçük çocukların eğitiminden oldukça uzak bir yerde. Ancak okullardaki eğitim ve öğretim ortamının (ortamdaki ilişkilerin ve öğretilenlerin) küçük çocukların ruh sağlığı üzerinde belirleyici etkisi olduğunu düşünürsek, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı olarak bu konuya değinmekten kaçınamıyorum. 

Yazının devamını okumak için tıklayınız:
http://www.yankiyazgan.com/admin/anmviewer.asp?a=941&z=22


60 aylık çocuklar 1.sınıfa hazırlar mı?

 
  • 1.sınıfa şimdiye kadar olandan 1 yıl daha önce başlatılma kararının uygulanması için, çocuklar ne kadar hazırlar?
  • Çocuklar bir yük taşımaya ne kadar hazırlar ve o yükü taşıyamazlarsa ne olur?
  • Disiplin hayatın ön görülebilir, düzenli ve çocuğu emniyetli hissettirecek şekilde akışını sağlamaktır.
  • Bir şeyin hayatta bize neye yarar getireceğini düşünmekten vazgeçtiğimiz ölçüde, hayatın bize ne yarar getireceğini bilmiyoruz, gerçek bir öğrenme başlıyor. (Enver Aysever ile Aykırı Sorular programından)
Videoyu izlemek için tıklayınız:
http://www.yankiyazgan.com/admin/anmviewer.asp?a=944&z=22


Eğitimdeki yasal değişiklikler derdimize çare mi?

Çocukların gelişimine ilişkin yasalarda acele ne işe yarar, derde deva mı?  Okullarda ruh sağlığını ne korur, ne bozabilir?  Asıl ihtiyaçlar nelerdir?  Okullarda zorbalık toplumun ve ailenin önde gelenlerinin şiddete müsamaha ve eğiliminden ilham ve köken alıyor. (Balçiçek İlter ile  Söz Sende programından...)

Videoyu izlemek için tıklayınız:

http://www.yankiyazgan.com/admin/anmviewer.asp?a=902&z=4