15 Nisan 2012 Pazar

tedavisi için neler yapılır? tedavi edilmezse ne olur?

Tedavi edilme şansı ne kadardır?

DEHB genellikle başa çıkılabilen bir durumdur ama her problemde olduğu gibi tedavi ciddi bir emek işidir. tedavinin sonuçlarından birisi çocuğun kendi tercihi ile dersi daha iyi izlemesi veya ailesi ile olan ilişkilerde kendi haklarını koruyarak ama aynı zamanda bir düzende uyum içerisinde yaşayabilmesini sağlamaktır. Ancak bu bir hedeftir ve yapılan araştırmalara göre DEHB’si olan çocuklar bu hedefe daha çok yaklaşabiliyorlar. DEHB tedavisinde ilaç kullanılarak çocuğun kendini kontrolünü arttırarak içinde bulunduğu ortama uyumu sağlanır ve çocuğun gelişimi ile ilgili hamleleri yapabilmesi için ona bir soluk alma fırsatı verilir. Buna ek olarak, yapılan pedagojik ve psikolojik terapilerde çocuğun koyulan hedeflere ulaşması sağlanır. Eğer,DEHB’nin tedavisinde ilaç kullanmadan sadece pedagojik ve psikolojik terapileri yaparsanız %50 civarında, sadece ilaç kullanırsanız %70 civarında, ikisini de kullanırsanız %80 civarında olumlu sonuç alırsınız. Özetle, DEHB’de kullanılan bütün tedavi yaklaşımları duruma bir yarar getirir.

Tedavi aşamalarından söz eder misiniz?

Tedavi, bireyin öğrenme ve uyumunu zorlaştıran yapısal ve çevresel etkenlerin ortadan kaldırılmasını ya da etkisizleştirilmesini içerir. Amaç çocuğun davranışlarını kontrol etme, hayatı üzerinde egemenlik kurma ve toplumsal ve akademik alanlarda kendine güvenini arttırmaktır. Diğer yandan tedavi için zaman ve zeminin uygunluğunu belirlemekte bilgilerin iyi toparlanması, çocukla ilgili kişilerin işbirliği ve tedavi edenler ile aile arasında sıkı bir iletişim olması ön koşuldur. Yani tedavi anne, baba, çocuğun kendisinin ve okulun tam katılını ve bir uzmanın koordinasyonu ile gerçekleşir. Çocuğun dikkat/ konsantrasyon/ kendini kontrol becerilerinin artırılmasına yönelik ilaç tedavileri, çocuğun öğrenme ve organizasyon/ planlama becerilerinin arttırılmasına yönelik pedagojik terapiler, çocuğun kendisiyle ilgili olumsuz düşüncelerinin azaltılmasına ve özgüveninin arttırılmasına yönelik psikoterapiler, spor, sanat ve kendini geliştirici etkinliklere katılım tedavinin parçalarını oluşturur. Buna ek olarak, okul ve sınıf içinde öğrenme ortamının çocuğun ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi, öğretmen ve diğer görevlilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması, çocuğun öğrenme ile ilgili özel güçlüklerine yönelik eğitsel programlar düzenlenmesi önemlidir. Ev içinde kurallara uyum, anne baba ve kardeşle açık iletişim kurmaya yönelik olumlu disiplin yöntemlerinin anne baba tarafından uygulanmasına yönelik bireysel ve aile terapilerinin yapılması DEHB tedavisinden yarar görmeyi arttırır. DEHB’ye eşlik eden öğrenme güçlüğü, kaygı bozukluğu, karşı olma-karşı gelme bozukluğu gibi sorunlar ayrıca ele alınmalı ve tedavi edilmelidir.


Tedavi edilmezse nelere neden olur?

Tedavi için en uygun dönem okul öncesi ve okul çağının ilk yıllarıdır. Daha sonraki yıllarda sorunlarda çeşitlilik ve yaşa özgü ek gündemler söz konusu olur. Hayatın değişik dönemlerinde öne çıkan problem davranışlar farklılık gösterebilir. Bu davranışların da ortak paydası görev ve sorumluluk niteliği taşıyan durumlarda ortaya çıkmalarıdır. Kişinin yaşına ve içinde olduğu yaşam dönemine bağlı olarak DEHB okul, aile, arkadaşlık, iş ve toplumla ilişkiler alanında zorluklar yaratır. DEHB' nin tedavi edilmesi, gelişimin yolunun açılması bu zorlukları önlemek, çocuğun ve ergenin hayattan hakkını alabilmesi için bir gereklilik olarak ortaya çıkabilir. DEHB tanısı alanların (ya da almaya uygun davranış ve gelişim profili gösteren çocukların) en az üçte biri ergenlikten başlayarak yetişkin yaşlara sarktıkça çapraşıklaşan, hayatın her alanını etkileyen bir sorun yumağıyla, kaynağını nedenini bilemedikleri bir kaygı ve gerilim duygusuyla karşılaşırlar. Ödev tesliminde zorlanan öğrenci, taahhütleri, projeleri tamamlamakta zorlanan ya da borçları zamanında ödemekte zorlanan bir birey olarak devam edebilir. Paranın idaresi, ailenin sürdürümü, eş ve çocuklarla ilişkiler, bir türlü istendiği ya da hayal edildiği gibi olmayabilir, hep bir problem çıkabilir. Sorumsuzluk, sabırsızlık gibi özellikler çocukluktan ergenliğe ve yetişkinliğe devam eden etiketler olarak 'hiperaktif çocuk'un üzerinde kalabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder