15 Nisan 2012 Pazar

DEHB nasıl anlaşılır?

Bir çocuğun DEHB olduğu nasıl ve ne zaman anlaşılır?


Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu (DEHB) dikkat ve dürtü kontrolünün yetersiz olduğu, çocuğun içinde olduğu sosyal durumun gereklerini yerine getirmekte zorlandığı bir problemdir. Bu bozukluğun tanı ölçütlerinde birçok davranıştan söz edilebilir ve bu davranışlar yaşa göre değişir. DEHB tanısını almış kişi çok küçük bir çocuk ise, dil gelişimi gecikebilir, ya da yuvaya ayak uydurmakta zorlanabilir. Küçük bir çocuk ise, ders dinleme, sınıf ya da ev düzenine uyma, ödevler ve sınavlar konusunda zorlanmalar ağır basar ve bu zorlanmalar görevlerinden kaçınmaya neden olur. Okula başlangıç döneminde ise okuma yazmada gecikme, okul çağında diğer çocuklara kendini kabul ettirmek için zor kullanmaktan başka yol bilemediğinden yalnızlaşma, ön plana geçebilir. Ergenlik döneminde, yerinde duramama, kıpır kıpırlık genellikle geri gelmemek üzere kaybolur. Yerini telaşa, aceleciliğe, gerginliğe ya da karamsarlığa (görünürde bir 'iyimser'liğe, her şeyin kendiliğinden hallolacağına olan bir inanca) bırakır. Dalgınlık, plansızlık, dağınıklık etkisini arttırarak sürer. DEHB tanısı alan bireylerde dikkat dağınıklığı, dürtü kontrolündeki zorlanmalar ve hareketlilik belirgin bir düzeyde görülür. Bu davranışlar devamlı ve yaygın olup aynı zaman ve mekan dilimlerinde bir arada görülür ve bireyin akademik, sosyal ve kişisel gelişimini engeller. DEHB genellikle okul çağında, sınırlar net, açık ve tutarlı biçimde konduğu halde sınırlara uymama şeklinde ilk üç ay içerisinde kendini gösteriyor. Ancak, hayatın yükleri ve sorumlulukları çoğaldıkça, yetişememe, yetememe kaynaklı sorunlar da artar.

Dünyada ve Türkiye’de hiperaktif çocuk oranları nedir?

Dikkat sorunları ve uyum sorunları yaşayan çocuklar aslında çok yaygındır. Türkiye için bu oran ilköğretim çağı çocuklarının yaklaşık olarak %5-7’sinde görülmektedir. Araştırmalar, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun çocuklarda görülme sıklığını %3-7, erişkinlerde ise %1–4 arasında olduğunu gösteriyor.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder